Tên dự án: Xây dựng nhà xưởng số 5

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tiger Lily Việt Nam

Vị trí: Chương Mỹ, Hà Nội

Giai đoạn: Đã thẩm duyệt

Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC:

  • Tư vấn giải pháp kiến trúc kết cấu ME phù hợp với các quy định PCCC hiện hành
  • Thiết kế và lập dự toán hệ thống báo cháy, chữa cháy, chiếu sáng sự cố.