Chiến lược phát triển

FIS chủ trương xây dựng thương hiệu dựa trên “Chất lượng dịch vụ” và “Chất lượng sản phẩm”. Trên cơ sở đó FIS M.E đã đưa ra chiến lược phát triển cho giai đoạn từ nay đến năm 2025 là “Phấn đấu trở thành công ty Cơ Điện uy tín, chất lượng, đảm bảo tiến độ cho công trình tại Việt Nam”.

Mục tiêu Thị trường (tính đến năm 2025)

Trở thành nhà thầu cơ điện công trình hàng đầu tại Việt Nam với kinh nghiệm thi công hệ thống cơ điện trong tất cả các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, dân dụng, thương mại và công nghiệp.

Mục tiêu Tổ chức - Nhân sự

FIS M.E không ngừng đặt ra các mục tiêu phấn đấu nhằm nâng cao về đời sống vật chất cho các thành viên của mình. Các mục tiêu đó được cụ thể và thể hiện thông qua nội dung chi tiết quy định, quy chế và chính sách định hướng nhân sự của FIS M.E hàng năm nhằm xây dựng FIS M.E thành một mái nhà thứ 2 của mỗi thành viên.

Dự kiến, đến cuối năm 2025, FIS ME có số lượng CBNV khoảng 200 cán bộ nhân viên chính thức với hệ thống cung cấp dịch vụ, đào tạo chuyên nghiệp. Với cơ cấu và bộ máy sẽ được tổ chức tại mỗi vùng miền (FIS - HN, FIS - HCM) cơ bản như sau: Bộ phận Kinh doanh, Bộ phận Kỹ thuật - Bảo an, Bộ phận Kế toán - Hành chính - Nhân sự, Bộ phận Hồ sơ - Thiết kế - Triển khai thi công, bộ phận truyền thông.

Mục tiêu Doanh số

Năm 2022 – 2025: Tăng trưởng bình quân 30% - 50% / năm.

Liên hệ