- Chủ đầu tư: Công ty CP Quốc tế ICO
- Địa điểm dự án: Xã Tân Mỹ, TP. BẮc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Quy mô dự án: Các công trình thuộc dự án Trường tiểu học – THCS – THPT ICO School có quy mô như sau:

  • Nhà điều hành: có diện tích 536 m2, cao 8 tầng.
  • Khối tiểu học: có diện tích 2610 m2 và cao 4 tầng
  • Khối THCS và THPT: có diện tích 3256 m2 và cao 4 tầng.
  • Nhà đa năng: có diện tích 1896 m2 và cao 2 tầng.
  • Nhà ăn: có diện tích 1538m2 và cao 2 tầng
  • Bể bơi: có diện tích 252m2

Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC:

  • Tư vấn giải pháp kiến trúc kết cấu ME phù hợp với các quy định PCCC hiện hành
  • Thiết kế và lập dự toán hệ thống báo cháy, chữa cháy, chiếu sáng sự cố.