- Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Quận Cầu Giấy
- Địa điểm dự án: Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Quy mô dự án: 5 tầng nổi, 1 tầng hầm

  • Diện tích xây dựng công trình: 2.486m2
  • Mật độ xây dựng: 40%
  • Diện tích sàn xây dựng (bao gồm cả tầng hầm): 15.177m2

- Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC:

  • Tư vấn giải pháp kiến trúc kết cấu ME phù hợp với các quy định PCCC hiện hành
  • Thiết kế và lập dự toán hệ thống báo cháy, chữa cháy, chiếu sáng sự cố, tăng áp hút khói
  • Hoàn tất thủ tục thẩm duyệt PCCC cho dự án