- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương  mại Bắc Ninh
- Địa điểm dự án: đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Quy mô dự án:

  • Diện tích đất dự án 6.024 m2
  • Diện tích đất xây dựng: 4.164 m2
  • Số tầng hầm: 01 tầng
  • Số tầng nổi: 16 tầng
  • Diện tích sàn tầng hầm: 5.961 m2
  • Diện tích khối đế: 12.492 m2
  • Diện tích khối tháp: 27.040 m2
  • Tổng diện tích sàn: 45.493 m2

- Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC:

  • Tư vấn giải pháp kiến trúc kết cấu ME phù hợp với các quy định PCCC hiện hành
  • Thiết kế và lập dự toán hệ thống báo cháy, chữa cháy, chiếu sáng sự cố.