Tên dự án: Nhà xưởng sản xuất Chinlan Shing

Chủ đầu tư: Công ty HHKT Chinlan Shing Rubber Hà Tây

Vị trí: Cụm CN TT Phùng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

Giai đoạn: Đã thẩm duyệt và thi công nghiệm thu

Dịch vụ tư vấn nghiệm thu phòng cháy chữa cháy:

  • Tư vấn về hồ sơ pháp lý, rà soát, các tồn tại hiện trường
  • Tổ chức nghiệm thu chạy thử dự án
  • Tổ chức nghiệm thu chạy thử xe chữa cháy
  • Tổ chức Nghiệm thu PCCC dự án
  • Hoàn tất Giấy chứng nhận nghiệm thu PCCC