Tên dự án: Nhà xưởng sản xuất Chinlan Shing

Chủ đầu tư: Công ty HHKT Chinlan Shing Rubber Hà Tây

Vị trí: Cụm CN TT Phùng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

Giai đoạn: Đã thẩm duyệt và thi công nghiệm thu

Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC:

  • Tư vấn giải pháp kiến trúc kết cấu ME phù hợp với các quy định PCCC hiện hành
  • Thiết kế và lập dự toán hệ thống báo cháy, chữa cháy, chiếu sáng sự cố, tăng áp hút khói
  • Hoàn tất thủ tục thẩm duyệt PCCC cho dự án