Tên dự án: Nhà máy sản xuất dược liệu và thực phẩm

Chủ đầu tư: Công ty CP Dược liệu và thực phẩm Việt Nam

Vị trí: Đan Phượng, TP. Hà Nội

Giai đoạn: Đã thẩm duyệt và thi công nghiệm thu

Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC:

  • Tư vấn giải pháp kiến trúc kết cấu ME phù hợp với các quy định PCCC hiện hành
  • Thiết kế và lập dự toán hệ thống báo cháy, chữa cháy, chiếu sáng sự cố, tăng áp hút khói
  • Hoàn tất thủ tục thẩm duyệt PCCC cho dự án