Chủ đầu tư: Ban QLDA 98 BQP
Địa điểm dự án: 35 Tân Mai, Hoàng Mai Hà Nội
Quy mô dự án:

  • Tòa N01A (Cao 30 tầng và 2 tầng hầm): 3.830m2
  • Tòa N01B (Cao 30 tầng và 2 tầng hầm): 3.600m2
  • Tòa N02 (Cao 25 tầng và 2 tầng hầm): 1.617m2
  • Tòa N03 (Cao 25 tầng và 2 tầng hầm): 2.940m2

Dịch vụ tư vấn nghiệm thu phòng cháy chữa cháy:

  • Tư vấn về hồ sơ pháp lý, rà soát, các tồn tại hiện trường
  • Tổ chức nghiệm thu chạy thử dự án
  • Tổ chức nghiệm thu chạy thử xe chữa cháy
  • Tổ chức Nghiệm thu PCCC dự án
  • Hoàn tất Giấy chứng nhận nghiệm thu PCCC