Tên dự án: Cụm làng nghề xã Liên Hà

Chủ đầu tư: UBND Xã Liên Hà

Vị trí: Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội

Giai đoạn: Đã thẩm duyệt
- Tư vấn nghiệm thu phòng cháy chữa cháy:

  • Tư vấn về hồ sơ pháp lý, rà soát, các tồn tại hiện trường
  • Tổ chức nghiệm thu chạy thử dự án
  • Tổ chức Nghiệm thu PCCC dự án
  • Hoàn tất Giấy chứng nhận nghiệm thu PCCC