Tên dự án: Cụm công nghiệp Võng Xuyên

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Phúc Long

Vị trí: Phúc Thọ, TP. Hà Nội

Giai đoạn: Đang thẩm duyệt

Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC:

  • Tư vấn giải pháp kiến trúc kết cấu ME phù hợp với các quy định PCCC hiện hành
  • Thiết kế và lập dự toán hệ thống báo cháy, chữa cháy, chiếu sáng sự cố, tăng áp hút khói.
  • Hoàn tất thủ tục thẩm duyệt PCCC cho dự án