Tên dự án: Cụm CN làng nghề Đại Thắng

Chủ đầu tư: Công ty CP Hanel Mirolin

Vị trí: Phú Xuyên, TP. Hà Nội

Giai đoạn: Đã thẩm duyệt

Dịch vụ tư vấn nghiệm thu phòng cháy chữa cháy:

  • Tư vấn về hồ sơ pháp lý, rà soát, các tồn tại hiện trường
  • Tổ chức nghiệm thu chạy thử dự án
  • Tổ chức nghiệm thu chạy thử xe chữa cháy