Tên dự án: Cụm CN Cầu Bầu - GĐ 2

Chủ đầu tư: Công ty CP Hà Thành - BQP

Vị trí: Ứng Hòa, TP. Hà Nội

Giai đoạn: Đã thẩm duyệt

Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC:

  • Tư vấn giải pháp kiến trúc kết cấu ME phù hợp với các quy định PCCC hiện hành
  • Thiết kế và lập dự toán hệ thống báo cháy, chữa cháy, chiếu sáng sự cố.